Serviceavtal för Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Storstockholm

Genom att teckna ett fullserviceavtal hos oss ges du tillgång till kompetent hjälp när du behöver den, 365 dagar om året. Vår fastighetsservice inkluderar utryckning vid akuta behov eller förebyggande och planerat underhåll. Jourservice eller fullservice, eller en kombination av dessa. Valet är ert!

Avtalen skräddarsys alltid med utgångspunkt från era specifika behov. Därför behöver ni aldrig binda er Brf till ett kontrakt som varken täcker alla behov eller, som det kan vara i vissa fall, inkluderar för mycket.

Våra rörmokare har erfarenhet av undercentraler på stora fastigheter, underhåll av fjärrvärme, felsökning av stammar samt preventivt serviceunderhåll. Vi utför all typ av VVS-arbete efter behov.
Genom starkt samarbete med olika partners kan vi erbjuda en bredare fastighetsservice som sträcker sig längre än enbart VVS, t ex el, bygg och snickeri samt sanering.

1 + 7 =

Rörassistansen i Storstockholm erbjuder fullserviceavtal eller den typ av serviceavtal som passar just dig bäst. Över vår lista av servicekunder har vi för närvarande fastighetsägare och förvaltare. Bostadsrättsföreningar, byggföretag, hårdvaruföretag samt vattenreningsföretag.

• Full service – Dygnet runt
• Jourservice – Kväll och helg
• Ditt val – skräddarsytt

Kontakta oss för att höra vad som ingår när ni tecknar ett avtal med oss. Ni får alltid, oavsett typ av serviceavtal, en personlig kontakt för alla frågor gällande allt från avtalet i sig till själva fastighetsskötseln. Denna person har den övergripande kontrollen och engagerar övriga parter från vårt håll. Den kontakten startar här!
08 – 200 333      info@rorassistansen.se