Vår Kvalitetspolicy

Rörassistansen i Storstockholm har som mål att uppnå maximalt kundvärde och leverera kvalitativa produkter och tjänster. Vi vill att varje uppdrag blir en god referens för framtiden. Detta vill vi uppnå genom att:

  • Vara lyhörda för kundens förväntningar, behov och krav.
  • Utföra tjänster och installationer som håller hög kvalité.
  • Arbeta med välutbildad och kunnig personal.
  • Arbeta med engagerad personal som tar ansvar för kvalitén i sitt arbete.
  • Arbeta med starka och pålitliga leverantörer och samarbetspartners.
  • Upprätthålla god arbetsmiljö som gynnar de anställda, företaget och våra kunder.
  • Alltid arbeta inom de lagar och krav som gäller.

Vi arbetar för ständig utveckling och förbättring av vårt kvalitetssystem.

9 + 5 =