Installation värmepump

Vid en nyinstallation eller byte till ny värmepump så kan vi vägleda och se vad som är rätt för just dina behov. Rörassistansen hjälper dig från val av typ och märke fram till installation.

Alla rörmokare på Rörassistansen har lång erfarenhet av :
– Felsökning och reparation av värmepumpar
– Behovsanalys och installation av värmepump
– Service av värmepump

Hur bor du?

En värmepump är ett bra miljöval. I de flesta fall är det också en relativt billig uppvärmningslösning för ditt hus, vilken typ av hus det än är. Det gäller bara att välja rätt värmepump för just dig. 

Kanske har du redan en värmepump av modell äldre, dessa kan dra väldigt mycket el, så bara det är en bra anledning att uppgradera till nyare modell.

Nedan finner du lite allmän information om olika typer av värmepumpar.

 

Bergvärmepump

En bergvärmepump alstrar värme genom att energin utvinns ur det ca fyrgradiga grundvattnet. Detta genom borrning i berggrunden, endast ca 80 – 200 meter ned beroende på hur grundvattnet ligger och med en teknik som kallas kompressorprocess. En av fördelarna med en bergvärmepump är att den har samma effekt året om. Kontakta din kommun om du går i bergvärmetankar då du behöver ansöka om tillstånd för detta.

Luft/vatten värmepump

Om du har ett hus med vattenburet värmesystem kan du använda dig av en luft/vatten värmepump för uppvärmningen. Fördelarna är att det är snabbt och enkelt att installera och det är förhållandevis billigt. Aggregatet som sätts på utsidan av huset använder sig, precis som det låter, av luften för att skapa varmt vatten som sedan leds in i radiatorerna eller för förbrukning. Värme alstras även på vintern och i kall luft men inte i lika hög verkningsgrad.

Normalt behövs inget tillstånd för installation av en luft/vatten värmepump men kanske vill du meddela grannarna om du bor tätbebyggt? Aggregatet har ett surrande ljud så se till att placering inte stör.

Luft/Luft värmepump

En luft/luft värmepump kallas ibland för komfortvärmepump då den kan ställas om och användas som AC. Den här typen av värmepump kan ge bra effekt även nere vid 20 minusgrader. T o m på ytor stora som 100-150 kvm hävdar en del tillverkare. Men det kan vara värt att tänka på att det är när förhållandena är goda och vid öppen planlösning samt hur rummet/huset är möblerat.

Bra att veta: Vid nyinköp kan det, istället för att bara titta efter COP, vara bättre att se till Årsvärmefaktorn. Den ger en tydligare bild genom en teoretisk beräkning av effektiviteten och tar med andra faktorer som t ex hur många som bor i hushållet och var i landet ni bor.

 

 

COP
En värmepumps verkningsgrad mäts i värmefaktor, även kallad COP. coefficent of performance.
COP mäts vid +7ºC ute och +20ºC inne utan någon hänsyn till avfrostningar.
COP beräknas genom att man dividerar avgiven effekt med tillförd effekt.

Exempel: värmepumpen drar 1000 watt energi och levererar 4000 watt värme 4000/1000 = COP 4,0 = Dvs. den levererar 3ggr ytterligare mer energi än vad den förbrukar.

6 + 15 =

Nyhetsarkiv