Rörassistansen är din heltäckande VVS firma i Stockholm, nu kan vi även erbjuda avloppsspolning som en av våra tjänster. Vi utför högtrycksspolning vid rejälare stopp, servisstopp, vid återkommande problem eller underhållsspolning av rör. Vi gör även akuta utryckningar.