Fuktutredning / Fuktmätning

Det sägs att var tredje villa i Sverige har problem med fukt, röta och/eller mögel. Särskilt i hus med krypgrund hittas fuktskador och det är ingen större skillnad om huset är nytt eller gammalt. Badrummet är självklart också den plats där problem lätt uppstår då det är en plats som ständigt utsätts för väta och ånga.

Rörassistansen utför fuktmätning och fuktutredning i källare, vind, badrum, och krypgrund och tar fasta på skadeorsak och lokalisering av eventuellt läckage. Vi använder oss av fuktmätare men vid vissa tillfällen görs även andra kompletterande provtagningar, allt i samförstånd med dig som kund. Vi hjälper också till med sanering vid eventuellt mögel/fuktfynd och utför även renovering av rör och ledningar.

Så, hur vet du ifall ditt hus eller din bostadsrätt har en fuktskada? Kanske har du misstankar om det luktar unket eller lite obehagligt inomhus. Har golvmattan lossnat eller bubblat sig eller om den blivit missfärgad kan det vare ett tecken på fukt och mögel. Finns det kondens på insidan av fönstret? Silverfiskar är oftast harmlösa och att några få hälsar på ibland i badrum eller runt golvbrunn händer. De är dock en indikation på fukt så om de blir fler eller dyker upp även i andra inte så våta utrymmen t ex vardagsrummet är det bra att dra öronen åt sig.

Alla känner vi till hälsoaspekterna när det kommer till att bo i ett fuktskadat och mögelangripet hus. Det är (livs-)viktigt att leva och sova i en bostad som har en god inomhusmiljö. Ingen fukt, inget mögel och bra ventilation!

Många fuktskadeproblem kan förebyggas, det känner även försäkringsbolagen till så det är svårt att få din villaförsäkring att gälla för denna typ av skador. Vi på Rörassistansen kan hjälpa dig att inspektera och besiktiga och åtgärda eventuella problem i Storstockholm. Ring oss på 08 – 200 333 så svarar vi på dina frågor om fuktskador och fuktsanering.

12 + 14 =

Nyhetsarkiv