Frusna vattenledningar (och hur du undviker dem)

 

Det behövs inte många minusgrader för att en ledning skall frysa och leda till stora bekymmer, här kan du läsa om hur du förbereder dig och skyddar dig mot eventuellt dyrköpta erfarenheter.


 

När vatten fryser ökar dess volym med cirka 10-20 procent.


 

Det räcker för att trycket ska bli för stort och i värsta fall kan rör /vattenledningar sprängas sönder. Vill det sig illa kan det röra sig om många liter vatten som kan rinna ut i golv och väggar. Den första åtgärden som kan behöva göras är att se till att mätare och ledningar är väl skyddade mot köld.


 

Vid akut frysrisk kan du låta en kran tillfälligt stå något öppen så att inte vattnet står stilla i ledningen. Om trycket i vattenledningen minskar märkbart kan det vara ett tecken på att en ispropp håller på att bildas.  Var särskilt observant den första kalla vintern efter en nybyggnad, renovering eller reparation.


 

Om du delar brunn eller, som de flesta, har kommunalt vatten kan det vara bra att höra med grannarna först om fler är utan vatten. Om så är fallet kan orsaken vara en större läcka. Om endast din fastighet drabbats har förmodligen vattenmätaren eller någon ledning frusit.
Om vädrets makter, trots preventiva åtgärder, skulle vara emot dig så kan Rörassistansen hjälpa dig att lösa en eventuell propp. Vi kan också hjälpa dig att förbereda dig för kommande vintrar.

Du når oss på 08 – 200 333