Bra pris på ny värmepump

Ett trevligare pris för värmen kanske kan vara något som lockar nu när Nacka Energi höjer sina priser?!

(https://www.nvp.se/Nacka/Nacka/elrakningen-blir-saftigare-2018/)

Eller har du redan tänkt på att byta värmepump? Sitter det en gammal pump i huset kan det vara bra att se över och jämföra med en modern variant. Oftast är det bättre ur både miljösynpunkt och för plånboken! Rörassistansen i Storstockholm hjälper dig med en behovsanalys. Läs mer på vår hemsida:

Värmepump